Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Advertorial

Galerie du Nord

Bauen & Wunnen
Familie Fischer nimmt sich liebend gerne Zeit, zusammen mit ihren Kunden die geeignete Küche zu finden.  

Léif Cliente, léiwe Client,

Bauen & Wunnen 29.07.2020
Anzeige

Galerie du Nord


mir wollten Iech op dëssem Wee matdeelen, dass mir vum 1ten bis zum 23ten August am Congé sinn. Ausserddem wollten mir och profitéieren fir Iech MERCI ze soe fir Ënnerstëtzung an dësen net ganz einfachen Zäiten. Mir hunn eis extrem iwwert déi vill léif Zouschreiwen, Flexibilitéit an och Vertrauen déi eis entgéint komme si gefreet.

MERCI!


Ausserdeem wëlle mir och eise Fournisseure wéi och eise Leit déi mat eis schaffe villmools MERCI soe fir hiren Engagement. Bléift Gesond a respektéiert virun allem déi sanitär Moossnamen, soudass mir nees schnell an ee „normal Zoustand“ zeréck kënne kommen.

Schéine Summer a bis geschwënn.
Är GALERIE DU NORD

Galerie du Nord

GALERIE DU NORD
1a, rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Tel. : 49 55 33
Fax : 40 22 69
Mail: galu@pt.lu